Vòng đồng tốc TCM FD20~30C3/C4/W3, FG20~30C3/C4/W3, FD20~25C13, FG20~25C13 12N43-40251

 • Tên phụ tùng    : Vòng đồng tốc TCM
  Description       : SYNCHRO RING
  Part no.             : 12N43-40251
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : FD20~30C3/C4/W3,FG20~30C3/C4/W3,FD20~25C13,FG20~25C13
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Vòng đồng tốc TCM FD20~30C3/C4/W3, FG20~30C3/C4/W3, FD20~25C13, FG20~25C13 12N43-40251

Vòng đồng tốc TCM FD20~30C3/C4/W3,FG20~30C3/C4/W3,FD20~25C13,FG20~25C13 12N43-40251 SYNCHRO RING