Tắc kê bánh sau Toyota 7-8FD20~30, 7-8FB20~30 43812-23320-71, 90179-14001-71

 • Tên phụ tùng    : Tắc kê bánh sau Toyota
  Description       : STEERING HUB BOLT
  Part no.             : 43812-23320-71, 90179-14001-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 7-8FD20~30, 7-8FB20~30
  Loại động cơ     :

Tắc kê bánh sau Toyota 7-8FD20~30, 7-8FB20~30 43812-23320-71, 90179-14001-71

Tắc kê bánh sau Toyota 7-8FD20~30, 7-8FB20~30 43812-23320-71/90179-14001-71 STEERING HUB BOLT