Rơle xông 8-94248-1610 JQ1030-04-12V-Y 12V

 • Tên phụ tùng    : Rơle xông
  Description       : GLOW RELAY MR8B-171 12V
  Part no.             : 8-94248-1610 JQ1030-04-12V-Y
  Hiệu xe              :  Heli, Hangcha
  Model xe           : 1 – 3 tấn
  Loại động cơ     :

  Category: .

Rơle xông 8-94248-1610 JQ1030-04-12V-Y 12V

Rơle xông 8-94248-1610 JQ1030-04-12V-Y 12V GLOW RELAY MR8B-171 12V