Rô tuyn Trái / M22x20 Toyota 5-6FD28~30 43760-33860-71

 • Tên phụ tùng    : Rô tuyn Trái / M22x20 Toyota
  Description       : TIE ROD END
  Part no.             : 43760-33860-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 5-6FD28~30
  Loại động cơ     :

Rô tuyn Trái / M22x20 Toyota 5-6FD28~30 43760-33860-71

Rô tuyn Trái / M22x20 Toyota 5-6FD28~30 43760-33860-71 TIE ROD END