Rô tuyn Trái / M20x16 Nichiyu FB15-70/72/75/ RHFB15-70 31230-02520

 • Tên phụ tùng    : Rô tuyn Trái / M20x16 Nichiyu 
  Description       : TIE ROD END
  Part no.             : 31230-02520
  Hiệu xe              : Nichiyu
  Model xe           : FB15-70/72/75/ RHFB15-70
  Loại động cơ     :

Rô tuyn Trái / M20x16 Nichiyu FB15-70/72/75/ RHFB15-70 31230-02520

Rô tuyn Trái / M20x16 Nichiyu  FB15-70/72/75/ RHFB15-70 31230-02520 TIE ROD END