N-15010-66202 bơm nhớt động cơ

Bơm nhớt động cơ

1.Forklift Part Oil pump
2.Part No.:N-15010-66202
3.Applied Model:H20
4.Weight: 1.42kg

 B5050-00012  90106-06890  25788-02021  B5111-00008
 B0230-10100  B0530-12030  B0530-10020  B3010-03020
 B5050-00010  B5050-00012  B5050-00010  15793-60731G
 B4116-00010  24043-00230  Q701B70  15793-60751G
 A22A1-02031  24043-00240  25788-42471G  15793-60741G
 G43E3-92151  REF101274  B5050-00022  B4230-00008
 23451-02031  22193-03001  25788-33451  B5050-00008
 23651-02001  90106-88090  24319-43621  15793-60521G
 HRA04F1011  25803-02041  B5310-00010  15793-60581G
 A04F1-00202  25803-02051  22658-32941  15793-60591G
 FRA04F1011  B0530-12025  23818-30071  15793-60711G
 A04F1-00212  B0530-24070  22548-34061  15793-60701G
 h48e1-00201  B4223-00024  22548-34051  15793-60691G
 f510-36-58-10a  B5050-00024  22548-34041  15793-60681G
 b0230-08070  25783-02011  REF404140  15793-60211G
 b5310-00008  B0530-14040  REF404140  15793-60721G
 B0330-10025  B5050-00014  REF404140  25783-00301
 H48E1-02001  A53H3-03011  B0430-12050  25783-02301
 B0230-10100  B3210-12030  B5050-00012  25073-00031
 B5050-00010  A02Z3-02052  22658-22101  22253-02063B
 B4116-00010  A53H3-03021  REF337875  B5111-00010
 A22A1-02031  REF104412  B6150-00055  25783-02111
 H43E3-92151  A53H3-03031  24319-43611  REF000649
 23451-02031  25783-02261  24388-32941  HRA45E3702
 23651-02001  A53H3-02071  HRD02Z8302  HRA45E3701
 HRH46E1001  A53H3-02081  HRD02Z8309  25783-02311
 H46E1-00201  25783-02051  25788-02011  25783-02021
 H46E1-00211  24353-72001  25788-02001  25783-02800G
 HRH46E1001  B4223-00020  23648-50161  25784-42111
 H48E1-02011  A02Z3-02081  25788-02021  25784-42101
 H48E1-00301  15803-50001  B0530-10020  25783-02101
 H40X1-00001  15783-50001  B5050-00010  REF101274
 H58J1-00201  15783-52041  Z2500-01010  24043-00240
 H58J1-00211  HG4-692-67  25788-42471G  24043-00230
 H58J1-00231  Z-27310E  B5650-00022  B0530-10025
 H40X2-52001  REF341660  25788-33451  B5050-00012
 CB_2204_1  13913-52172  24319-43621  25783-02122
 B4130-00020  Z6004-14003  B5310-00010  25783-02171
 B0240-20120  Z-27311E  22658-32941  25783-02181
 B0330-12040  90100-95390G  23818-30071  25783-02211

Chú ý: Thông tin sản phẩm chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với nhân viên kinh doanh để có được khảo sát nhanh chóng và chính xác về sản phẩm.

– Ph tùng thay thế cho hu hết nhng loi xe nâng chy trong môi trường công nghiệp, kho lnh và kho thường ca các hãng như: Crown, Raymond, Hyster, Yale, Toyota, Komatsu, TCM , Mitsubishi, Jungheinrich, BT, Linde, Clark…

– Các loại bánh xe nâng  ( Drive wheel, load wheel, Caster wheel: PU, Rubber..) cho các hãng như: Crown, Hyster, Raymond, BT, Linde, Yale, Nichiyu…

– Ph tùng thay thế (OEM) cho đông cơ xe nâng nhưNissan, Mitsu, Komatsu, Perkin…

– Các loi lc đng cơ, thu lc và công nghip.

– Các loi bình đin xe nâng hàng các hãng thông dụng: Hawker, GS Yuasa, TS Power Motive,…CEIL, MIDAC,ROCKET…

Đin áp 24/36/48/72/80 VDC có công sut t 180Ah đến 1200Ah.