Mâm xe nâng 700-12 TCM FD35~40T9/T8, FHG35N9/N8, FHD35Z9/Z8, FD35Z9, FD35T2, FD35T3, FD45Z7 22314-40101

 • Tên phụ tùng    : Mâm xe nâng 700-12  
  Description       : WHEEL RIM 700-12
  Part no.             : 22314-40101
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : TCM FD35~40T9/T8, FHG35N9/N8, FHD35Z9/Z8, FD35Z9, FD35T2, FD35T3, FD45Z7
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Mâm xe nâng 700-12 TCM FD35~40T9/T8, FHG35N9/N8, FHD35Z9/Z8, FD35Z9, FD35T2, FD35T3, FD45Z7 22314-40101

Mâm xe nâng 700-12 TCM FD35~40T9/T8,FHG35N9/N8,FHD35Z9/Z8,FD35Z9,FD35T2,FD35T3,FD45Z7 22314-40101 WHEEL RIM 700-12