Mâm ép ly hợp TCM FD20~30Z5, FD/G20~30N5,FD20~30/-11, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A, FD15-35AN, FG15-35AN 13553-10301, 3EB-10-21610

 • Tên phụ tùng    : Mâm ép ly hợp
  Description       : CLUTCH COVER
  Part no.             : 13553-10301, 3EB-10-21610
  Hiệu xe              : TCM, Mitsubishi
  Model xe           : TCM FD20~30Z5, FD/G20~30N5,FD20~30/-11, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A, FD15-35AN, FG15-35AN
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Mâm ép ly hợp TCM FD20~30Z5, FD/G20~30N5,FD20~30/-11, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A, FD15-35AN, FG15-35AN 13553-10301, 3EB-10-21610

Mâm ép ly hợp TCM FD20~30Z5, FD/G20~30N5,FD20~30/-11, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A, FD15-35AN, FG15-35AN 13553-10301, 3EB-10-21610

Mâm ép ly hợp TCM FD20~30Z5, FD/G20~30N5,FD20~30/-11, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A, FD15-35AN, FG15-35AN 13553-10301, 3EB-10-21610 CLUTCH COVER