Mâm ép ly hợp TCM FD20~30C6/C7, FG20~30C6/C7, FD20~25C16/C17, FG20~25C16/C17 131A3-10201

 • Tên phụ tùng    : Mâm ép ly hợp TCM
  Description       : CLUTCH COVER
  Part no.             : 131A3-10201
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : FD20~30C6/C7, FG20~30C6/C7, FD20~25C16/C17, FG20~25C16/C17
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Mâm ép ly hợp TCM FD20~30C6/C7, FG20~30C6/C7, FD20~25C16/C17, FG20~25C16/C17 131A3-10201

Mâm ép ly hợp TCM FD20~30C6/C7, FG20~30C6/C7, FD20~25C16/C17, FG20~25C16/C17 131A3-10201

Mâm ép ly hợp TCM FD20~30C6/C7,FG20~30C6/C7,FD20~25C16/C17,FG20~25C16/C17 131A3-10201 CLUTCH COVER