Lọc thủy lực hồi Toyota 3-4FD10~30, 3-4FG10~30, 5-6FBRE12~20,7FB10~30, 7FBH10~25 67502-20540-71, 10536339-00

 • Tên phụ tùng    : Lọc thủy lực hồi Toyota
  Description       : HYDRAULIC RETURN FILTER
  Part no.             : 67502-20540-71, 10536339-00
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 3-4FD10~30, 3-4FG10~30, 5-6FBRE12~20, 7FB10~30, 7FBH10~25
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Lọc thủy lực hồi Toyota 3-4FD10~30, 3-4FG10~30, 5-6FBRE12~20,7FB10~30, 7FBH10~25 67502-20540-71, 10536339-00

Lọc thủy lực hồi Toyota 3-4FD10~30, 3-4FG10~30, 5-6FBRE12~20,7FB10~30, 7FBH10~25 67502-20540-71, 10536339-00 HYDRAULIC RETURN FILTER