Lọc thủy lực hồi Komatsu FD20~30-11/-12/-14, FD10~18-16/-17 Mitsubishi FD20~35A,FG10~35A 3EB-66-11711, 91275-13300, 2021933

 • Tên phụ tùng    : Lọc thủy lực hồi
  Description       : HYDRAULIC RETURN FILTER
  Part no.             : 3EB-66-11711, 91275-13300, 2021933
  Hiệu xe              : Komatsu, Mitsubishi
  Model xe           : Komatsu FD20~30-11/-12/-14, FD10~18-16/-17; Mitsubishi FD20~35A, FG10~35A
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Lọc thủy lực hồi Komatsu FD20~30-11/-12/-14, FD10~18-16/-17 Mitsubishi FD20~35A,FG10~35A 3EB-66-11711, 91275-13300, 2021933

Lọc thủy lực hồi Komatsu FD20~30-11/-12/-14,FD10~18-16/-17;Mitsubishi FD20~35A,FG10~35A 3EB-66-11711,91275-13300,2021933 HYDRAULIC RETURN FILTER