Lá côn thép 138*125*80*3.2*4 Komatsu FD20~30-11/-12/-14/-15/-16/-17 3EA-15-11180

 • Tên phụ tùng    : Lá côn thép 138*125*80*3.2*4 Komatsu
  Description       : STEEL PLATE
  Part no.             : 3EA-15-11180
  Hiệu xe              : Komatsu
  Model xe           : FD20~30-11/-12/-14/-15/-16/-17
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Lá côn thép 138*125*80*3.2*4 Komatsu FD20~30-11/-12/-14/-15/-16/-17 3EA-15-11180

Lá côn thép 138*125*80*3.2*4 Komatsu FD20~30-11/-12/-14/-15/-16/-17 3EA-15-11180 STEEL PLATE