Lá côn thép 132*80*1.6*24T TCM FD20~30T6/T7/T3/T4, FG20~30T6/T7/T3/T4 134G3-82121, 91324-12601

 • Tên phụ tùng    : Lá côn thép 132*80*1.6*24T TCM
  Description       : STEEL PLATE
  Part no.             : 134G3-82121, 91324-12601
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : FD20~30T6/T7/T3/T4, FG20~30T6/T7/T3/T4
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Lá côn thép 132*80*1.6*24T TCM FD20~30T6/T7/T3/T4, FG20~30T6/T7/T3/T4 134G3-82121, 91324-12601

Lá côn thép 132*80*1.6*24T TCM FD20~30T6/T7/T3/T4, FG20~30T6/T7/T3/T4 134G3-82121, 91324-12601 STEEL PLATE