Lá côn phíp 125*68.5*2.6*41T TCM FD20~30Z5/T6/VT/T3C/T3C-A, FG20~30N5/T6/VT/T3C/T3C-A 11243-82141, 134B3-82401

 • Tên phụ tùng    : Lá côn phíp 125*68.5*2.6*41T TCM
  Description       : FRICTION PLATE
  Part no.             : 11243-82141, 134B3-82401
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : FD20~30Z5/T6/VT/T3C/T3C-A, FG20~30N5/T6/VT/T3C/T3C-A
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Lá côn phíp 125*68.5*2.6*41T TCM FD20~30Z5/T6/VT/T3C/T3C-A, FG20~30N5/T6/VT/T3C/T3C-A 11243-82141, 134B3-82401

Lá côn phíp 125*68.5*2.6*41T TCM FD20~30Z5/T6/VT/T3C/T3C-A,FG20~30N5/T6/VT/T3C/T3C-A 11243-82141,134B3-82401 FRICTION PLATE