Lá bố ly hợp Dry ¢275*21T Toyota 7FD10~35(0009-0609), 7FG10~35(0009-0609) 31270-23361-71, 31280-23601-71, 31280-23361-71

 • Tên phụ tùng    : Lá bố ly hợp Dry ¢275*21T Toyota
  Description       : CLUTCH DISC
  Part no.             : 31270-23361-71, 31280-23601-71, 31280-23361-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 7FD10~35 (0009-0609), 7FG10~35 (0009-0609)
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Lá bố ly hợp Dry ¢275*21T Toyota 7FD10~35(0009-0609), 7FG10~35(0009-0609) 31270-23361-71, 31280-23601-71, 31280-23361-71

Lá bố ly hợp Dry ¢275*21T Toyota 7FD10~35(0009-0609),7FG10~35(0009-0609) 31270-23361-71,31280-23601-71,31280-23361-71 CLUTCH DISC