Lá bố ly hợp Dry ¢275*13T Komatsu FD20~30-15/-16,FG20~30-15/-16;Mitsubishi FD20~25(F18B), FG20~25(F17B), FD30~A35(F14C) 3EB-10-51220, 91321-11100

 • Tên phụ tùng    : Lá bố ly hợp Dry ¢275*13T
  Description       : CLUTCH DISC
  Part no.             : 3EB-10-51220, 91321-1110
  Hiệu xe              : Komatsu, Mitsubishi
  Model xe           : Komatsu FD20~30-15/-16, FG20~30-15/-16; Mitsubishi FD20~25(F18B), FG20~25(F17B), FD30~A35(F14C)
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Lá bố ly hợp Dry ¢275*13T Komatsu FD20~30-15/-16,FG20~30-15/-16;Mitsubishi FD20~25(F18B), FG20~25(F17B), FD30~A35(F14C) 3EB-10-51220, 91321-11100

Lá bố ly hợp Dry ¢275*13T Komatsu FD20~30-15/-16,FG20~30-15/-16;Mitsubishi FD20~25(F18B),FG20~25(F17B),FD30~A35(F14C) 3EB-10-51220,91321-11100 CLUTCH DISC