Lá bố ly hợp Dry ¢275*12T Komatsu FD20~30-10/-11/-12/-14,FG20~30-10/-11/-12/-14 3EB-10-11920, 3EB-10-21810

 • Tên phụ tùng    : Lá bố ly hợp Dry ¢275*12T Komatsu
  Description       : CLUTCH DISC
  Part no.             : 3EB-10-11920, 3EB-10-21810
  Hiệu xe              : Komatsu
  Model xe           : FD20~30-10/-11/-12/-14,FG20~30-10/-11/-12/-14
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Lá bố ly hợp Dry ¢275*12T Komatsu FD20~30-10/-11/-12/-14,FG20~30-10/-11/-12/-14 3EB-10-11920, 3EB-10-21810

Lá bố ly hợp Dry ¢275*12T Komatsu FD20~30-10/-11/-12/-14,FG20~30-10/-11/-12/-14 3EB-10-11920,3EB-10-21810 CLUTCH DISC