Lá bố ly hợp Dry ¢275*10T Toyota 5-6FD10~30, 5-6FG10~30, 7FD10~30 9808-0009 31280-23600-71, 31280-23000-71

 • Tên phụ tùng    : Lá bố ly hợp Dry ¢275*10T Toyota
  Description       : CLUTCH DISC
  Part no.             : 9808-0009 31280-23600-71, 31280-23000-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 5-6FD10~30,5-6FG10~30,7FD10~30
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Lá bố ly hợp Dry ¢275*10T Toyota 5-6FD10~30, 5-6FG10~30, 7FD10~30 9808-0009 31280-23600-71, 31280-23000-71

Lá bố ly hợp Dry ¢275*10T Toyota 5-6FD10~30, 5-6FG10~30, 7FD10~30 9808-0009 31280-23600-71, 31280-23000-71 CLUTCH DISC