234A8-43501 puly xích, bạc đạn xích

1.Forklift Part Sheave, Chain
2.Part No.:234A8-43501-FC
3.Applied Model:40x118x100x37-23 puly xích, bạc đạn xích

HRA24K3901 H24C4-12111 B4423-00016 Z-7211E B0010-08018 H24C4-52002S
B4323-10008 B0230-06035 502-1302 Z-7207E B5050-00008 H24C4-52001S
24357-42121G H24C4-12131 H24C4-12121 A21B4-32311 A21B4-32300 B6150-00065
B4132-10008 A22A4-12141 A01D4-12021 B5310-00030 A21B4-32261A LBH-50
H25S3-90401 A22A4-12101 H24C4-12251 B3010-63055 H24C4-32061 H24C4-52153S
B0320-08035 H24C4-12151 H24N4-30302 A21B4-32231 A21B4-32281 Z6003-07003
24329-45591 B3010-3P220 B3010-3P220 B3010-03020 B4216-00012 B4216-00012
22658-52301 H24C5-60401 H24C5-60701 H93C5-20301 B0320-06020 B0320-06020
H24C4-52171 B3220-06012 B3220-06012 A97A5-22001 B4116-00006 B4116-00006
60066-13030 B0330-10020 B0330-10020 B0330-10020 B5050-00006 B5050-00006
H24C4-52163S B5050-00010 B5050-00010 B5050-00010 H24C5-60311 H24C5-60311
H24C4-52003S H24C5-60501 H24C5-60501 20065-23000G 25785-22031 25785-22031
H24C4-52000S B3220-05012 B3220-05012 3C53-00-08 B5310-00010 B5310-00010
Z6053-06003 Z2131-01015 Z2131-01015 3C53-00-06 B3010-03020 B3010-03020
H24C5-60201 H24C5-60201 H24C5-60201 B1110-04016 H24C5-60401 H24C5-60401
H24C5-62021 H24C5-62021 H24C5-62021 B5050-00004 B3220-06012 B3220-06012
B5310-00006 B5310-00006 B5310-00006 20065-22000G B0330-10020 B0330-10020
B3010-02020 B3010-02020 B3010-02020 B1110-04010 B5050-00010 B5050-00010
25758-22111 25785-22111 25785-22111 3C53-00-09 H99Y5-20011 H97Y5-20011
B4216-00012 B4216-00012 B4216-00012 Z2131-01015 20065-23000G B3030-02020
B0330-06020 B0330-06020 B0320-06020 H99Y5-20001 Z2131-01015 B4123-00004
B4116-00006 B4116-00006 B4116-00006 H24C5-60201 H24C5-60201 Z2131-01015
B5050-00006 B5050-00006 B5050-00006 H24C5-62021 H24C5-62021 P62A5-22111
H24C5-60311 H24C5-60611 H93C5-20211 B5310-00006 B5310-00006 P62A5-22121
25785-22031 25785-22031 25785-22031 B3010-02020 B3010-02020 P62A5-22131
B5310-00010 B5310-00010 B5310-00010 25785-22111 25785-22111 P62A5-22141

Chú ý: Thông tin sản phẩm chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được khảo sát nhanh chóng và chính xác về sản phẩm.

– Ph tùng thay thế cho hu hết nhng loi xe nâng chy trong môi trường công nghiệp, kho lnh và kho thường ca các hãng như: Crown, Raymond, Hyster, Yale, Toyota, Komatsu, TCM , Mitsubishi, Jungheinrich, BT, Linde, Clark…

– Các loại bánh xe nâng  ( Drive wheel, load wheel, Caster wheel: PU, Rubber..) cho các hãng như: Crown, Hyster, Raymond, BT, Linde, Yale, Nichiyu…

– Ph tùng thay thế (OEM) cho đông cơ xe nâng nhưNissan, Mitsu, Komatsu, Perkin…

– Các loi lc đng cơ, thu lc và công nghip.

– Các loi bình đin xe nâng hàng các hãng thông dụng: Hawker, GS Yuasa, TS Power Motive,…CEIL, MIDAC,ROCKET…

Đin áp 24/36/48/72/80 VDC có công sut t 180Ah đến 1200Ah.