Đèn xi nhan sau 12-21/5W Mitsubishi FD10~30N, FG10~30N (F18C,F14E,CF18C,CF14E) 05153-09501, 05153-09500

 • Tên phụ tùng    : Đèn xi nhan sau 12-21/5W Mitsubishi
  Description       : REAR COMBINATION LAMP
  Part no.             : 05153-09501, 05153-09500
  Hiệu xe              : Mitsubishi
  Model xe           : FD10~30N, FG10~30N (F18C, F14E, CF18C, CF14E)
  Loại động cơ     :

  Category: .

Đèn xi nhan sau 12-21/5W Mitsubishi FD10~30N, FG10~30N (F18C,F14E,CF18C,CF14E) 05153-09501, 05153-09500

Đèn xi nhan sau 12-21/5W Mitsubishi FD10~30N,FG10~30N(F18C,F14E,CF18C,CF14E) 05153-09501,05153-09500 REAR COMBINATION LAMP