Cánh quạt xe nâng Toyota 2J,1Z/5F,11Z,3F/5F 16361-23060-71

 • Tên phụ tùng    : Cánh quạt xe nâng Toyota
  Description       : FAN BLADE
  Part no.             : 16361-23060-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 2J, 1Z/5F, 11Z, 3F/5F
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Cánh quạt xe nâng Toyota 2J,1Z/5F,11Z,3F/5F 16361-23060-71

Cánh quạt xe nâng Toyota 2J,1Z/5F,11Z,3F/5F 16361-23060-71 FAN BLADE