Cánh quạt xe nâng Mitsubishi S6S/FD35-50,6G72,TB45 91801-12501

 • Tên phụ tùng    : Cánh quạt xe nâng Mitsubishi
  Description       : FAN BLADE
  Part no.             : 91801-12501
  Hiệu xe              : Mitsubishi
  Model xe           :
  Loại động cơ     : S6S/FD35-50, 6G72, TB45
  Kích thước        :

Cánh quạt xe nâng Mitsubishi S6S/FD35-50,6G72,TB45 91801-12501

Cánh quạt xe nâng Mitsubishi S6S/FD35-50,6G72,TB45 91801-12501 FAN BLADE