Cảm biến tốc độ Toyota 7FBR10~30 58810-13900-71 SPEED SENSOR

 • Tên phụ tùng    : Cảm biến tốc độ Toyota 7FBR10~30
  Tên tiếng anh   : SPEED SENSOR
  Part no.             : 58810-13900-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 7FBR10~30
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

1x1.trans - Cảm biến tốc độ Toyota 7FBR10~30 58810-13900-71 SPEED SENSOR

Cảm biến tốc độ Toyota 7FBR10~30 58810-13900-71 SPEED SENSOR