Cảm biến nâng hạ TCM FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8 277H2-62701, R-402-65154

 • Tên phụ tùng    : Cảm biến nâng hạ TCM
  Description       : LIFT SENSOR
  Part no.             : 277H2-62701, R-402-65154
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Cảm biến nâng hạ TCM FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8 277H2-62701, R-402-65154

Cảm biến nâng hạ TCM FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8 277H2-62701, R-402-65154 LIFT SENSOR