Cảm biến lái Toyota 7FBR10~30,7FBRS20~25 45190-13900-71 STEERING WIRE BRIDQE

 • Tên phụ tùng    : Cảm biến lái
  Tên tiếng anh   : STEERING WIRE BRIDQE
  Part no.             : 45190-13900-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 7FBR10~30,7FBRS20~25
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

1x1.trans - Cảm biến lái Toyota 7FBR10~30,7FBRS20~25 45190-13900-71 STEERING WIRE BRIDQE

Cảm biến lái, cuộn dây cảm biến Toyota 7FBR10~30,7FBRS20~25 45190-13900-71 STEERING WIRE BRIDQE