Bóng đèn xe nâng – đèn pha – xi nhan – hậu 12V 24V 36V 48V

Bóng đèn xe nâng – Các thông số: 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V, 5W, 10W, 21W, 25W, 40W, 55W, 60W

Đèn Led cảnh báo an toàn cho người đi bộ

đèn cảnh báo spotlight xanh đỏ

br

Đèn cảnh báo chớp Led

đèn cảnh báo chớp led

Đèn cảnh bảo chiếu điểm

đèn cảnh báo spotlight chiếu điểm

Đèn cảnh báo kẻ vạch, chiếu vạch xe nâng

đèn cảnh báo chiếu vạch

Đèn pha led xe nâng 16 bóng 48W, 9 bóng 27W

Đèn pha led xe nâng với độ sáng tối ưu, tiết kiệm bình, làm việc trong mọi điều kiện thời tiết, chống vô nước, dùng cho mọi loại xe nâng để thay thế đèn pha halogen.

đèn pha led xe nâng

đèn pha led 9 bóng

Công tắc điều khiển đèn xe nâng

Công tắc điều khiển đèn xe nâng

 

 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hiển thị trướcTCM FD50-100Z8, 6BG1
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Bóng đèn xe nâng tin hiệu trước TCM FD50-100Z8, 6BG1
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn tín hiệu trước TCM FD50-100Z7, 6BD1
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn tín hiệu trước Komatsu FD20~30-11, 4D95S
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn tin hiệu trước TCM FD/G20~30Z5/T6/T3
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Bóng đèn xe nâng tín hiệu trước Mitsubishi FD20~30 F18B, F18C, S4S
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn tín hiệu trước Nissan J01 J02, H20
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn tín hiệu trước Toyota 3-4F10~30, 4P, 5P, 5R, 2F
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn tín hiệu trước Toyota 5-7F10~45, 1Z, 2Z, 1DZ
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha FD/G20~30Z5/ T6/T3 C240PKJ,TD27, H20
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha Komatsu FD20~30-11, 4D95S
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha Komatsu FD20~30-12/14/16, 4D94E
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha TCM FB10~30
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha TCM FRB10-25
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha TCM, FD50-100Z8, 6BG1
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha Mitsubishi FD20~30, F18, F18C
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha TCM, FD50-100Z7, 6BD1
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha Toyota, 7F10~45 1Z, 2Z, 4Y, 5K, 2J, 1DZ
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha Toyota, 6~7F10-45 1Z, 2Z, 4Y, 5K, 2J, 1DZ
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha Toyota , 7F10~45 1Z, 2Z, 4Y, 5K, 2J, 1DZ
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn pha Toyota 7-8F10~30, 1DZ, 2Z, 4Y, 5K
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn xoay cảnh báo 12V, 35W
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn xoay cảnh báo 48V
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn xoay cảnh báo 48V
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn xoay cảnh báo 48V
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn led cảnh báo 12~80V
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn led cảnh báo 12~80V
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn led cảnh báo 12~110V
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn led cảnh báo 12~80V

đèn xe nâng

Bulb Bóng đèn xe nâng 48V-40W
Bulb Bóng đèn sau 48V-25W
Bulb Bóng đèn trước 48V-10W
Bulb Bóng đèn xi nhan 48V-40W
Bulb Bóng đèn xoay 48V-25W/10W
Bulb Bóng đèn led 48V-10W
Bulb Bóng đèn pha H3 48V/55W
Bulb Bóng đèn H3 12V/55W
Bulb Bóng đèn H3 48V/45W
Bulb Bóng đèn chớp 12V-21W
Bulb Bóng đèn xenon 277H2-42371
Bulb Bóng đèn 271A2-42431
Bulb Bóng đèn 48V 25W
Bulb Bóng đèn 48V 25W
Bulb Bóng đèn 277H2-42361
Bulb Bóng đèn 277H2-42371
Sender switch Báo dầu 16412-10H00
Bulb Bóng đèn xe nâng H3 48V/60W
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu TCM FD20~30Z5/C6/T6
  FG20~30N5/C6/T6
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu TCM, Mitsubishi
  FD/G20~30/T3, FD20~30,F18B
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu, Komatsu
  FD20~30-16
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Toyota phải
  8FD10~30, 8FG10~30
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Toyota Trái
  8FG10-30, 8FG10~30
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu TCM, FD20~30C6/T6
  FG20~30Z5/N5
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu TCM, FB20~30-7
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Toyota , 5-6FG20~30
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Toyota, 5FD25~30
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Komatsu, FD20~30-11
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Komatsu, FD20~30-12/14
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu TCM, FD/G20-30Z5/T6
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu TCM, FD50-100Z7/Z8
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Toyota phải
  7F10~45
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Toyota Trái, 7F10~45
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Toyota , 6F20~30
 • 1x1.trans - Bóng đèn xe nâng - đèn pha - xi nhan - hậu 12V 24V 36V 48V
  Đèn hậu Mitsubishi
  FD/G20~30, F18C

Công Ty TNHH Phụ Tùng Xe Nâng Asia chuyên cung cấp linh kiện và phụ tùng thay thế cho tất cả các loại xe nâng.

Mục đích hoạt động của chúng tôi nhằm đem tới cho khách hàng nguồn phụ tùng chất lượng, giá cả hợp lý và thời gian đáp ứng nhanh chóng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ miễn phí về tư vấn dịch vụ, thông tin và giá cả…

Thông tin cần thiết cho việc cung cấp phụ tùng: Bóng đèn xe nâng

–          Hiệu xe                                 – Model xe

–          Serial                                   – Mã phụ tùng

–          Tên phụ tùng                      – Số lượng cần mua

Chú ý: Thông tin sản phẩm chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được khảo sát nhanh chóng và chính xác về sản phẩm.

– Ph tùng thay thế cho hu hết nhng loi xe nâng chy trong môi trường công nghiệp, kho lnh và kho thường ca các hãng như: Crown, Raymond, Hyster, Yale, Toyota, Komatsu, TCM , Mitsubishi, Jungheinrich, BT, Linde, Clark…

– Các loại bánh xe nâng  ( Drive wheel, load wheel, Caster wheel: PU, Rubber..) cho các hãng như: Crown, Hyster, Raymond, BT, Linde, Yale, Nichiyu…

– Ph tùng thay thế (OEM) cho đông cơ xe nâng như: Nissan, Mitsu, Komatsu, Perkin…

– Các loi lc đng cơ, thu lc và công nghip.

– Các loi bình đin xe nâng hàng các hãng thông dụng: Hawker, GS Yuasa, TS Power Motive,…CEIL, MIDAC,ROCKET…

Đin áp 24/36/48/72/80 VDC có công sut t 180Ah đến 1200Ah.