Bơm nước xe nâng Mitsubishi FD60-70, TCM FD35-50T9/S6S 32B45-10031, 32B45-10032

 • Tên phụ tùng    : Bơm nước S6S
  Description       : WATER PUPM
  Part no.             : 32B45-10031, 32B45-10032
  Hiệu xe              : TCM, Mitsubishi
  Model xe           : Mitsubishi FD60-70,TCM FD35-50T9
  Loại động cơ     : S6S
  Kích thước        :

Bơm nước xe nâng Mitsubishi FD60-70, TCM FD35-50T9/S6S 32B45-10031, 32B45-10032

Bơm nước Mitsubishi FD60-70,TCM FD35-50T9/S6S 32B45-10031,32B45-10032 WATER PUPM