Bố thắng Toyota 5FD28~30(8908-9209);Komatsu FD20~30-12/-14, FG20~30-12/-14, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A 04476-30020-71, 04476-33030-71

 • Tên phụ tùng    : Bố thắng
  Description       : BRAKE SHOE
  Part no.             : 04476-30020-71, 04476-33030-71
  Hiệu xe              : Toyota, Komatsu, Mitsubishi
  Model xe           : Toyota 5FD28~30(8908-9209); Komatsu FD20~30-12/-14,FG20~30-12/-14; Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A
  Loại động cơ     :

  Category: .

Bố thắng Toyota 5FD28~30(8908-9209);Komatsu FD20~30-12/-14, FG20~30-12/-14, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A 04476-30020-71, 04476-33030-71

Bố thắng Toyota 5FD28~30(8908-9209);Komatsu FD20~30-12/-14,FG20~30-12/-14;Mitsubishi FD20~35A,FG20~35A 04476-30020-71,04476-33030-71 BRAKE SHOE