Bố thắng Toyota 2FBE10~18, 5FBE10~20,6FBE12~20 47117-12240-71, 47119-12240-71, 93046-00400

 • Tên phụ tùng    : Bố thắng Toyota
  Description       : BRAKE SHOE
  Part no.             : 47117-12240-71, 47119-12240-71, 93046-00400
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 2FBE10~18, 5FBE10~20, 6FBE12~20
  Loại động cơ     :

  Category: .

Bố thắng Toyota 2FBE10~18, 5FBE10~20,6FBE12~20 47117-12240-71, 47119-12240-71, 93046-00400

Bố thắng Toyota 2FBE10~18,5FBE10~20,6FBE12~20 47117-12240-71,47119-12240-71,93046-00400 BRAKE SHOE