Bố thắng TCM FD35~40T8/C8/T9/C9, FD45~50T8/C8/T9/C9, Komatsu FD35~50-7/-8, FG35~50-7/-8 C-K2-13207-73025, C-K2-13207-73015

 • Tên phụ tùng    : Bố thắng 
  Description       : BRAKE SHOE
  Part no.             : C-K2-13207-73025, C-K2-13207-73015
  Hiệu xe              : TCM, Komatsu
  Model xe           : TCM FD35~40T8/C8/T9/C9, FD45~50T8/C8/T9/C9; Komatsu FD35~50-7/-8,FG35~50-7/-8
  Loại động cơ     :

  Category: .

Bố thắng TCM FD35~40T8/C8/T9/C9, FD45~50T8/C8/T9/C9, Komatsu FD35~50-7/-8, FG35~50-7/-8 C-K2-13207-73025, C-K2-13207-73015

Bố thắng TCM FD35~40T8/C8/T9/C9, FD45~50T8/C8/T9/C9; Komatsu FD35~50-7/-8, FG35~50-7/-8 C-K2-13207-73025, C-K2-13207-73015 BRAKE SHOE