Bạc lót cầu sau TCM FD20~30Z5/T6/VT, FB20~30 214A6-12601

 • Tên phụ tùng    : Bạc lót cầu sau TCM
  Description       : STEERING AXLE BUSHING
  Part no.             : 214A6-12601
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : FD20~30Z5/T6/VT,FB20~30
  Loại động cơ     :

Bạc lót cầu sau TCM FD20~30Z5/T6/VT, FB20~30 214A6-12601

Bạc lót cầu sau TCM FD20~30Z5/T6/VT,FB20~30 214A6-12601 STEERING AXLE BUSHING