Bạc đạn khung nâng 45x119x25 TCM FD20-30, FB20-30, FD100Z8, Heli 277P8-22051

 • Tên phụ tùng    : Bạc đạn khung nâng 45x119x25/29
  Description       : MAST ROLLER
  Part no.             : 130309KT,277P8-22051
  Hiệu xe              : TCM, Heli
  Model xe           : TCM FD20-30T6/T3,FB20-30/-6/-7,FD100Z8, Heli CPCD100
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Bạc đạn khung nâng 45x119x25/29 TCM FD20-30T6/T3,FB20-30/-6/-7,FD100Z8;Heli CPCD100 130309KT,277P8-22051

Bạc đạn khung nâng 45x119x25/29 TCM FD20-30T6/T3,FB20-30/-6/-7,FD100Z8;Heli CPCD100 130309KT,277P8-22051 MAST ROLLER