Bạc đạn chặn hông TCM FD20-30T6/FD20-35V3/V5/FB30-7/-V CN-13, 23458-32052

 • Tên phụ tùng    : Bạc đạn chặn hông TCM
  Description       : MAST SIDE ROLLER
  Part no.             : 23458-32052
  Hiệu xe              : TCM
  Model xe           : FD20-30T6/FD20-35V3/V5/FB30-7/-V CN-13
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

Bạc đạn chặn hông TCM FD20-30T6/FD20-35V3/V5/FB30-7/-V CN-13, 23458-32052

Bạc đạn chặn hông TCM FD20-30T6/FD20-35V3/V5/FB30-7/-V CN-13, 23458-32052 MAST SIDE ROLLER