Ắc lái ¢28*189 Toyota 7FD10~30, 7FB10~30, 7FDU15~32, 7FGU15~32 9908-0111 43232-23321-71, 43232-U2170-71

 • Tên phụ tùng    : Ắc lái ¢28*189 Toyota
  Description       : KING PIN
  Part no.             : 9908-0111 43232-23321-71, 43232-U2170-71
  Hiệu xe              : Toyota
  Model xe           : 7FD10~30, 7FB10~30, 7FDU15~32, 7FGU15~32
  Loại động cơ     :
  Kích thước        :

  Category: .

Ắc lái ¢28*189 Toyota 7FD10~30,7FB10~30(9908-0109)SAS 43231-23321-71

Ắc lái ¢28*189 Toyota 7FD10~30, 7FB10~30, 7FDU15~32, 7FGU15~32 9908-0111 43232-23321-71, 43232-U2170-71 KING PIN