MÂM ÉP LY HỢP

Mâm ép ly hợp xe nâng TCM, Komatsu, Toyota, Mitsubishi

Mâm ép ly hợp xe nâng TCM FD20~30C6/C7, FG20~30C6/C7, FD20~25C16/C17, FG20~25C16/C17 131A3-10201 Mâm ép ly hợp TCM FD20~30Z5, FD/G20~30N5,FD20~30/-11, Mitsubishi FD20~35A, FG20~35A, FD15-35AN, FG15-35AN 13553-10301, 3EB-10-21610 Mâm ép ly hợp xe nâng Toyota 5-8FD10~30, 5-8FG10~30; Komatsu FD20~30/-12/-14/-15/-16 31210-23660-71, 31210-22020-71 Mâm ép ly hợp Toyota 4FG10~25, Komatsu FD10~18-16/-17, FG10~18-16/-17 31210-20541-71, 31210-20540-71