LÁ BỐ LY HỢP

Lá bố ly hợp xe nâng Dry ¢275*21T Toyota 7FD10~35(0009-0609), 7FG10~35(0009-0609) 31270-23361-71, 31280-23601-71, 31280-23361-71

Lá bố ly hợp Dry ¢275*13T Komatsu FD20~30-15/-16,FG20~30-15/-16;Mitsubishi FD20~25(F18B), FG20~25(F17B), FD30~A35(F14C) 3EB-10-51220, 91321-11100

Lá bố ly hợp xe nâng Dry ¢275*12T Komatsu FD20~30-10/-11/-12/-14,FG20~30-10/-11/-12/-14 3EB-10-11920, 3EB-10-21810

Lá bố ly hợp Dry ¢275*18T TCM FD20~30Z5/VC/C3C/C3C-A, FG20~30N5/VC/C3C/C3C-A 134A3-10211, 12673-10201

Lá bố ly hợp xe nâng Dry ¢275*10T Toyota 5-6FD10~30, 5-6FG10~30, 7FD10~30 9808-0009 31280-23600-71, 31280-23000-71