CÁNH QUẠT ĐỘNG CƠ

Cánh quạt xe nâng dùng cho các loại động cơ

Cánh quạt xe nâng Komatsu 4D95 600-613-0410 FAN BLADE Cánh quạt xe nâng C240PKJ, 4JG2\H15,H20, H25\ TD27, 493 Z-8-94470-553-0 Z-8-94470-553-1, N-21060-50K00 Cánh quạt xe nâng K15, K21, K25, QD32 N-21060-FU410, N-21060-FU40A Cánh quạt xe nâng Toyota 5-8FD/1Z,1DZ, 2Z, 3Z, 7FG/5K Komatsu 4D92E, 4D94E, 4D98E, 4D94LE, 4TNV94L 16361-23860-71 YM129900-44700 Cánh quạt xe nâng Toyota 2J,1Z/5F,11Z,3F/5F 16361-23060-71 Cánh quạt xe nâng Mitsubishi S6S/FD35-50,6G72,TB45 91801-12501 Cánh quạt xe nâng Toyota 13Z, 14Z/7FD35-A50, 1DZ,2Z,4Y/8F10-35 16361-26600-71 Cánh quạt xe nâng Toyota 4P, 5R/3-4FG 16361-22020-71