BẠC ĐẠN - VÒNG BI

Bạc đạn khung nâng, vòng bi khung nâng, bạc đạn chặn càng xe nâng