BUGI XE NÂNG

Bugi đánh lửa xe nâng K15,K21,K25,1FZ N-22401-FU412, 22401FU412

Bugi xông xe nâng 24V,81*22/¢5*M10/1.25 S6S 34466-31302

Bugi xông xe nâng 12V,83.5*22/¢5*M10/1.25 S4S, S4Q2 32A66-03100

Bugi xông 12V,88*22/¢5*M10/1.25 TD27,QD32 A-11065-63G00

Bugi xông 12V,80*17/¢5*M10/1.25 4JG2 Z-8-97043-744-1

Bugi sấy xe nâng 12V,89*24/¢5*M10/1.25 C240PKJ, 4FE1 Z-8-94319-700-2, 20801-0A072

Bugi đánh lửa xe nâng H15,H20,H25, 4Y,5K,4G15, 4G63,4G64,TB42,WF491 20801-0A041, N-22401-W8914

Bugi sấy xe nâng 4D94E-LE, 4D92E, 4TNE92-98 YM129155-77800, YM119717-77800