Thông tin

25Aug

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi

Chuyên cung cấp phụ tùng xe nâng Toyota, TCM, Komatsu, Hyter, Nissan, Misubishi, Linde, Doosan, Heli, Hangcha, Raymond…

S6S, 6D16, 6D24, 4DQ7, 4G33,  4G64, S4E, S4E-2, S4L, S4Q2, S4S, 4G52, 4G54, 4G63, S6E, S6E2, S6K

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi

Chúng tôi chuyên về phụ tùng cho các model xe Mitsubishi theo danh sách bên dưới

FDC20
FDC25
FDC30
FGC15
FGC15K
FGC15N
FGC18
FGC18K
FGC18N
FGC20
FGC20CN
FGC20HP
FGC20K
FGC20K НО
FGC20N
FGC20N НО
FGC25
FGC25HP
FGC25K
FGC25K НО
FGC25N
FGC25N НО
FGC28N
FGC30
FGC30K
FGC30N
FGC33N
FGC35K
FGC40K
FGC40K STC
FGC40K STR
FGC40K SWB
FGC45K
FGC45K STC
FGC45K SWB
FGC45K С
FGC55K
FGC55K STC
FGC60K
FGC70K
FGC70K STC

Electric Models Mitsubishi Forklift Trucks – Phụ tùng xe nâng Mitsubishi xe điện.

2 F ВС 15 36/48V
2 F ВС 18 36/48V
2FBC20 36/48V
2FBC20 72/80V
2FBC25 36/48V
2FBC25 72/80V
2FBC25E 36/48V
2FBC25E 72/80V
2FBC30 36/48V
2FBC30 72/80V
FB10CA
FB10HCA
FB10KRT
FB10KRT РАС
FB12KRT
FB12KRT РАС
FB13PNT
FB14CA
FB14HCA
FB15CA
FB15HCA
FB15KRT
FB15KRT РАС
FB15PNT
FB16CPN
FB16CPNT
FB16K
FB16KT
FB16N
FB16NT
FB16PN
FB16PNT
FB18CA
FB18CPN
FB18CPNT
FB18HCA
FB18K
FB18KT
FB18N
FB18NT
FB18PN
FB18PNT
FB20CA
FB20CN
FB20K
FB20K РАС
FB20KC
FB20KT
FB20NT
FB20PN
FB20PNT
FB25K
FB25K РАС
FB30K
FB30K РАС
FB35K
FB35K РАС
FB40
FB45
FB50
FBC15
FBC15K
FBC15N
FBC18K
FBC18LN
FBC18N
FBC20
FBC20K
FBC20N
FBC25
FBC25EN
FBC25K
FBC25KE
FBC25KL
FBC25LN
FBC25N
FBC30
FBC30K
FBC30LN
FBC30N
FBC35N
FBC40N
FBC45N
FBC55N
FBP16 36/48V TR3000
FBP16 36/48V TR3500
FBP16 72/80V TR3000
FBP16 72/80V TR3500
FBP18 36/48V TR3000
FBP18 36/48V TR3500
FBP18 72/80V TR3000
FBP18 72/80V TR3500
FBP20 36/48V TR3000
FBP20 36/48V TR3500
FBP20 72/80V TR3000
FBP20 72780V TR3500
FBP25 36/48V TR3000
FBP25 36/48V TR3500
FBP25 72/80V TR3000
FBP25 72/80V TR3500
FBP30 36/48V TR3000
FBP30 36/48V TR3500
FBP30 72/80V TR3000
FBP30 72/80V TR3500
FBS13 24V
FBS13 36V
FBS13 48V
FBS15 24V
FBS15 36V
FBS15 48V
FBS18 36V
FBS18 48V
FBS20 48V

Hand Pallet – xe nâng tay Mitsubishi

GS-MIT
GT-MIT
MBF HAND PALLET

Small Pneumatic (1 – 5 ton)

FD10N
FD15
FD15KFC
FD15KMC
FD15N
FD18
FD18K FC
FD18KMC
FD18N
FD20
FD20CN
FD20K FC
FD20K MC
FD20N
FD25
FD25K FC
FD25K MC
FD25N
FD30
FD30K FC
FD30K MC
FD30N
FD35
FD35A
FD35AN
FD35K FC
FD35KMC
FD35N
FD40
FD40K
FD40KL
FD40N
FD45
FD45K
FD45N
FD50
FD50C
FD50CN
FD50K
FD50N
FD55N
FG10
FG10N
FG15
FG15K FC
FG15K MC
FG15N
FG15ZN
FG18
FG18K FC
FG18K MC
FG18N
FG18ZN
FG20
FG20CN
FG20HN
FG20K FC
FG20K MC
FG20N
FG20ZN
FG25
FG25HN
FG25K FC
FG25K MC
FG25N
FG25ZN
FG30
FG30K FC
FG30K MC
FG30N
FG35
FG35A
FG35AN
FG35K FC
FG35K MC
FG35N
FG40
FG40K
FG40KL
FG40N
FG45K
FG45N
FG50
FG50CN
FG50K
FG50N
FG55N
FGE10N
FGE15N
FGE15ZN
FGE18N
FGE18ZN
FGE20CN
FGE20N
FGE20ZN
FGE25N
FGE25ZN
FGE30N
FGE35AN

Large Pneumatic (6 – 16 ton) Mitsubishi Forklift Trucks

FD100
FD100N
FD115
FD120N
FD135
FD135N
FD150A
FD150N
FD160N
FD60
FD70
FD80
FD80N
FD90
FD90N

Mitsubishi Forklift Trucks

Bài viết liên quan